Het vernieuwde pensioenstelsel

PWRI transitiecampagne
 
Ik ben werknemer

Ik ben werknemer

Bent u werknemer (geweest) in de Sociale Werkvoorziening?
Of valt u onder de Participatiewet?
Klik dan hier en u krijgt alle informatie over uw nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2025.

Ik krijg nu pensioen

Ik krijg nu pensioen

Bent u gepensioneerd?
Of ontvangt u een partner- of wezenpensioen?
Klik dan hier en u krijgt alle informatie over uw nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2025.

Ik ben werkgever

Ik ben werkgever

Bent u werkgever?
Klik dan hier en u krijgt alle informatie over de nieuwe pensioenregeling van uw werknemers vanaf 1 januari 2025. Ook staat hier informatie die voor u als werkgever belangrijk is.