Ik ben werkgever

Video's

Hoe kunt u uw werknemers helpen met pensioenvragen?

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde, iedere werknemer heeft er mee te maken. Als werkgever kunt u hierbij faciliteren. Dat hoeft niet moeilijk te zijn, vooral als er al goede voorbeelden te noemen zijn.

In deze video zijn twee PWRI werkgevers aan het woord. Wendy van Noord zet zich bij Scalabor met pensioenvoorlichtingen in voor een hoger pensioenbewustzijn. Mariska de Jong heeft bij Werkse praktische hulpmiddelen gerealiseerd die de keuzes over eerder stoppen met werken in combinatie met keuzes over pensioen makkelijk bespreekbaar maken. Bovendien is er aandacht voor het proces van aanvragen van het pensioen.

Kijkt u vooral of deze middelen ook iets voor u zijn! Ze zijn ook voor u beschikbaar!Uw zaakbehartiger

Video waarin Johan Bal en zijn broer aan het woord zijn. Johan bouwt pensioen op bij PWRI en zijn broer is zaakbehartiger. De video laat zien wanneer een zaakbehartiger belangrijk is en wat zaakbehartiging inhoud. 

 

 

 

 

Met pensioen gaan

In deze video volgen we John, Jaap en Josephine, deelnemers van pensioenfonds PWRI die of bijna met pensioen gaan, of al met pensioen zijn. Zij vertellen uw werknemer welke keuzes zij hebben gemaakt, en wat hun ervaringen zijn rondom de grote verandering in hun leven: 'met pensioen gaan'.   
 

In zes stappen met pensioen

In deze animatie wordt duidelijk welke zes stappen uw werknemer moet nemen om pensioen aan te vragen.Pensioen online aanvragen

In deze animatie wordt aan uw werknemer uitgelegd hoe hij of zij pensioen online kan aanvragen via MijnPWRI. Alle stappen die doorlopen moeten worden om pensioen online aan te vragen, worden hier doorlopen.  Voortzetting Pensioenopbouw bij Arbeidsongeschiktheid (VPA)

In deze animatie wordt voor u als werkgever duidelijk wat VPA precies is, en hoe u uw werknemer kunt helpen bij het proces van de aanvraag van VPA. Alle situaties waarin uw werknemer zich kan bevinden worden uitgelegd.  

 

Naar een inclusieve arbeidsmarkt

PWRI streeft naar een inclusieve maatschappij. Een van de belangrijkste speerpunten in haar beleggingsbeleid is dan ook het insluitingsbeleid, wat zich onder andere uit in het beleggen in bedrijven die werk leveren aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In deze video wordt een voorbeeld gegeven van een bedrijf dat inclusief onderneemt: Schneider Electric.   

Insluiten in plaats van uitsluiten

Ook State Street onderneemt inclusief: bekijk in deze video hoe dit kennisintensief bedrijf omgaat met het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

Er is geen verschil

Bekijk in deze video waarom ASR verzekeringen onderdeel is van het insluitingsbeleid van PWRI.


 

Mijn pensioen, hoe zit dat nu eigenlijk?

In deze voorlichtingsessie wordt in drie delen voor uw werknemers duidelijk gemaakt hoe hun pensioen geregeld is.
De delen zijn:
  1. Welk pensioen krijgt uw werknemer en hoe dat is opgebouwd;
  2. Welke keuzes kunnen er worden gemaakt;
  3. Hoe werkt MijnPWRI precies.