Ik ben werknemer (geweest)

Gepensioneerd? U krijgt binnenkort uw jaaropgave

23 januari 2018

In januari krijgt u uw betaalspecificatie 2018. Hierop staat hoeveel pensioen u krijgt in 2018. Ook krijgt u een jaaropgave. Hierop staat hoeveel pensioen u van ons kreeg in 2017. Gebruik deze jaaropgave voor uw belastingaangifte.

Uw pensioen verandert
Vanaf 1 januari is de belasting anders. Er zijn nieuwe regels voor loonheffing. Ook moet u meer premie Zorgverzekeringswet (Zvw) betalen. De overheid beslist hoeveel Zvw-premie u moet betalen. Daarom kan het zijn dat u in 2018 iets meer of minder pensioen op uw rekening krijgt dan in 2017.