Ik ben werknemer (geweest)

PWRI en PFZW beëindigen gesprekken over samengaan

30 september 2016

In de gesprekken over samengaan bereikten PWRI en PFZW geen akkoord met elkaar. In maart 2016 lasten beide partijen al een pauze in vanwege de lage dekkingsgraden en instabiele financiële markten. Die periode is gebruikt om verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden van samengaan.

In juli 2016 zijn de gesprekken hervat. Hierbij is opnieuw ruimschoots aandacht besteed aan de financiële positie van beide fondsen en stond het belang van de deelnemers voorop. Helaas leidde dit tot de conclusie dat samengaan onder de huidige omstandigheden onvoldoende voordelen biedt voor de deelnemers. Daarom is in goed overleg besloten de gesprekken over een samengaan per 
1 januari 2018, te beëindigen.