Ik ben werknemer (geweest)

Uw nieuwe pensioenoverzicht

5 september 2017

Elk jaar krijgt u in januari een betaalspecificatie van ons. Daarop ziet u hoeveel pensioen wij aan u uitkeren per maand. Vanaf dit jaar krijgt u ook een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2017. Op dit overzicht ziet u hoeveel ouderdomspensioen u jaarlijks krijgt. En hoeveel uw partner krijgt als u overlijdt. 

Dit is een nieuw pensioenoverzicht

Het UPO is een nieuw overzicht. U krijgt het dit jaar voor het eerst. Op het UPO staat meer informatie dan op de betaalspecificatie. Bijvoorbeeld hoeveel pensioen uw partner krijgt wanneer u overlijdt.

Op het UPO staan brutobedragen per jaar. Hier gaat dus nog belasting vanaf.     

Wilt u meer uitleg?

Bij het UPO staat een extra uitleg. Of kijk hier voor meer informatie over uw pensioen en het UPO. 

Heeft u vragen?

Dan kunt u bellen met onze Klantenservice 045 579 64 00. U kunt ons bereiken op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur. Wij helpen u graag.

Gerelateerde berichten

Geen gerelateerde berichten gevonden.