Ik ben werknemer (geweest)

Vóór 1 april nieuw herstelplan bij De Nederlandsche Bank

24 maart 2016

Omdat de beleidsdekkingsgraad op 31 december 2015 niet aan de eisen (dekkingsgraad van 125%) voldeed, moet PWRI vóór 1 april bij De Nederlandsche Bank (DNB) een nieuw herstelplan indienen.

Nieuw herstelplan

In het herstelplan wordt bekeken welke maatregelen genomen moeten worden om de financiële positie van PWRI te verbeteren. Dat gebeurt op basis van de dekkingsgraad van 31 december 2015. Die was 106%. Zolang de financiële situatie op het moment onvoldoende blijft, moet PWRI ieder jaar een nieuw herstelplan opstellen en indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Op dit moment verwachten we dat we de pensioenen niet hoeven te verlagen.

Hoe nu verder?
Uiterlijk 1 april:  
PWRI dient een nieuw herstelplan in bij De Nederlandsche Bank. 

Vóór 1 juni:  
De Nederlandsche Bank beoordeelt het nieuwe herstelplan. 

Eind november: 
PWRI stelt de pensioenbijdragen en toeslagverlening voor 2017 vast.