Ik ben werknemer (geweest)

Vragen over TOP en UPO

14 juli 2017

Uw medewerkers ontvangen allemaal een UPO. Medewerkers die een TOP (Tijdelijk OuderdomsPensioen) opbouwen zien wellicht een ander bedrag op hun UPO staan. Oftewel de aanspraken lager zijn dan 2016. Dit komt door de verlaging van de zogenaamde TOP-factor. Dit kan vragen oproepen bij hen hoe dit kan. Dat leggen we hieronder uit.

Andere omrekening TOP
De lagere bedragen op het UPO hebben te maken met de verandering van omrekening van TOP met ingang van 1 juli 2016. De omrekenfactor van TOP is destijds verlaagd. En vervolgens is er per 1 januari 2017 een volgende verlaging geweest. Op het UPO 2016 is gerekend met de stand van 1 januari 2016. Deze omrekenfactor was 0,48. Bij de toekenning wordt nu gerekend met omrekenfactor 0,28. Dit verklaart het verschil tussen de stand op het UPO en de toekenning. Dat kan vaak meer dan € 500 bruto zijn. In de toekenbrief hebben we een passage hierover opgenomen.

Vragen?
Wilt u meer achtergrondinformatie lezen, kijk dan hier.
Als er vragen zijn over het pensioen van uw werknemers kunt u bellen met de Klantenservice: 045 579 63 00. Overige vragen kunt u terecht bij Relatiebeheer: 045 579 82 00.

Gerelateerde berichten

Geen gerelateerde berichten gevonden.