Ik ben werknemer (geweest)

Hoe kunt u als zaakbehartiger helpen?

13 december 2021

Voor onze deelnemers kan het soms lastig zijn om de informatie over hun pensioen te begrijpen. Daarom waarderen wij het enorm dat u onze deelnemer helpt bij zijn of haar pensioenzaken. Pensioen is een waardevolle arbeidsvoorwaarde, waarbij u als zaakbehartiger een belangrijke rol speelt. Graag zetten wij daarom op een rij waar u kunt helpen en welke informatiebronnen u kunt raadplegen. 

U kunt de deelnemer helpen bij de volgende zaken: 

 1. U kunt informatie over pensioenonderwerpen raadplegen op onze website
  Op verschillende pagina’s van deze website hebben we een groene button toegevoegd met daarin de tekst ‘INFO zaakbehartiger’. Als u op deze button klikt, wordt u verwezen naar specifieke informatie voor zaakbehartigers over het betreffende onderwerp. Denk daarbij aan onderwerpen als Met pensioen gaan en Ziek of arbeidsongeschikt worden.   
 2. U kunt met ons bellen namens de deelnemer.
  Als u belt, vragen we u duidelijk te vermelden dat u zaakbehartiger bent en dat u namens de deelnemer belt. Na het gesprek kunt u aan de deelnemer uitleggen wat u met ons heeft besproken. Dat is handig als de deelnemer vragen heeft over zijn of haar pensioen.
 3. U kunt de post van PWRI beantwoorden.
  Wij kunnen alle post voor de deelnemer naar u sturen. Dan hoeft de deelnemer de brieven niet meer door te sturen. De deelnemer moet dan via MijnPWRI uw adres aan ons doorgeven als het nieuwe correspondentieadres. Inloggen kan met DigiD.
  We kunnen ook de digitale post direct naar u sturen. Als de deelnemer uw e-mailadres aan ons doorgeeft via MijnPWRI, ontvangt u voortaan onze e-mails. In die e-mails sturen wij geen documenten. Die kunt u samen met de deelnemer inzien op MijnPWRI.
 4. U kunt helpen bij het aanvragen van pensioen.
  U mag het pensioen niet aanvragen namens de deelnemer, want hij of zij moet de aanvraag zelf ondertekenen. Maar u kunt hier wel bij helpen. Wij hebben een handige animatie gemaakt waarin we uitleggen hoe de deelnemer in zes stappen pensioen kan aanvragen. U bekijkt de animatie hier

Welke informatiebronnen kunt u raadplegen?
Zoals we hierboven bij punt 1. aangeven, kunt u voor informatie over het pensioen en de pensioenregeling van de deelnemer terecht op deze website. Daarnaast is er MijnPWRI, de persoonlijke online omgeving van de deelnemer. Hier kunt u onder meer samen bekijken hoeveel ouderdomspensioen de deelnemer heeft opgebouwd en wat het te bereiken pensioen is. Ook is hier alle digitale post van PWRI voor de deelnemer terug te vinden. Inloggen kan met DigiD. Heeft u problemen met inloggen? Deze pagina biedt hulp.  

Heeft u na het raadplegen van de website en MijnPWRI nog vragen, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice via 045 579 63 00.