Ik ben werknemer (geweest)

De afspraken over de nieuwe pensioenregeling van PWRI zijn bekend

21 december 2023

Er is een nieuwe wet: de Wet toekomst pensioenen. Daarin staan nieuwe regels voor pensioen. De belangrijkste regels blijven hetzelfde. Wat nodig is, wordt aangepast. Voor een goed pensioen voor iedereen. Jong én oud, nu én in de toekomst. Die regels worden vastgelegd in de pensioenregeling van PWRI. De pensioenregeling gaat in op 1 januari 2025.

De organisaties van werkgevers en werknemers hebben afspraken gemaakt over de nieuwe pensioenregeling van PWRI. Die kunt u lezen in het transitieplan. 

Wat staat in het transitieplan?

In het transitieplan staan de uitgangspunten van de organisaties van werknemers en werkgevers voor de nieuwe pensioenregeling van PWRI. Zo willen zij dat er niemand door de overgang naar de nieuwe regeling op achteruit gaat. Ook zijn hierin alle afspraken over de nieuwe pensioenregeling vastgelegd. PWRI voert deze afspraken uit. De afspraken gaan over:

  • het pensioen dat u opbouwt vanaf 1 januari 2025;
  • wat er gebeurt als u na 1 januari 2025 komt te overlijden of arbeidsongeschikt raakt;
  • wat er gebeurt met het pensioen dat voor die datum is opgebouwd;
  • wat er gebeurt met het pensioen dat al is ingegaan.

Bekijk de samenvatting van het transitieplan “Samen blijven we zorgen voor jouw pensioen” of bekijk het hele transitieplan.  

In het hele transitieplan vindt u meer details en berekeningen. Hierin worden ook de gevolgen van de overgang op de nieuwe regels toegelicht (de zogenaamde ‘transitie-effecten’).

Hoe gaat ’t nu verder?

Er is nu een belangrijke stap genomen voor de overgang naar de nieuwe pensioenregeling. Wij zijn nu plannen aan het uitwerken voor de uitvoering van de overgang en de communicatie hierover. Wij informeren u over deze plannen in februari 2024.

De AFM en DNB houden toezicht op de overgang. DNB moet instemmen met ons besluit om alle pensioenen om te zetten naar de nieuwe regels.

Ondertussen gaan wij natuurlijk al verder met onze voorbereidingen en communicatie. Wilt u nu meer weten of later meer over de voortgang? Bekijk dan alvast onze themapagina.