Ik ben werknemer (geweest)

De gevolgen van het coronavirus; waardeoverdracht tijdelijk niet mogelijk

14 juni 2020

De verspreiding van het coronavirus raakt ons allemaal. We kunnen ons voorstellen dat het voor u en uw bedrijf ook een bijzondere tijd is.

Onze dienstverlening loopt door
Wij zorgen ervoor dat onze dienstverlening aan u, maar ook aan uw werknemers, soepel doorgaat. De betaling van de pensioenen vindt op tijd plaats zoals altijd. En u kunt net als altijd terecht bij ons voor vragen.

Waardeoverdracht niet mogelijk
Door de verslechterde situatie op de financiële markten en de aanhoudend lage rente, was de beleidsdekkingsgraad eind mei 99,8%. Zolang deze dekkingsgraad onder de 100% is, mag PWRI niet meewerken aan waardeoverdrachten. Uw werknemer kan nog wel waardeoverdracht aanvragen, maar wij kunnen deze aanvraag pas in behandeling nemen als de dekkingsgraad weer 100% of hoger is.