Ik ben werknemer (geweest)

Het coronavirus en de gevolgen voor PWRI

15 april 2020

Door de coronacrisis zakken de financiële markten in. Dat raakt ook PWRI. De dekkingsgraad eind maart was 102,2%, terwijl deze eind februari nog 103,8% was.  

De afgelopen maand daalden de aandelenkoersen door de onzekerheid op de financiële markten. Als gevolg hiervan hebben de centrale banken diverse rentedalingen doorgevoerd waardoor de marktrente verder daalde. Beide ontwikkelingen – dalende aandelenkoersen en dalende marktrente – hebben een negatieve invloed op onze dekkingsgraad.

Nu geen maatregelen nodig

Het crisisteam van PWRI bespreekt elke week hoe de financiële situatie van het fonds er voor staat. Tot nu toe gaat alles nog goed: de werkgevers leveren elke maand de loongegevens aan, de pensioenpremies worden op tijd betaald en de betaling van de pensioenuitkeringen loopt gewoon door (kijk hier voor de betaaldata).

Op dit moment kan het fonds financieel nog herstellen van de crisis. We hoeven daarom nu nog geen maatregelen te nemen. Zodra we dat wel doen, laten wij dit weten via onze website.

Wij wensen u een goede gezondheid toe. Let goed op uzelf en op de mensen om u heen.