Ik ben werknemer (geweest)

Het nieuwe pensioenstelsel: wat gaat u ervan merken?

21 oktober 2020

Er wordt hard gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. De hoofdlijnen zijn al goedgekeurd. De overheid werkt nu aan de nieuwe regels. Wat merkt u straks van het nieuwe pensioenstelsel?

Dit weten we nu over het nieuwe pensioenstelsel


Pensioenen makkelijker verhoogd en verlaagd
In het nieuwe pensioenstelsel bewegen de pensioenen meer mee met de economie. Pensioenen kunnen makkelijker stijgen als het economisch meezit. Maar pensioenen dalen ook makkelijker als het economisch minder goed gaat.

Anders uitgelegd
We gaan het straks niet meer hebben over dekkingsgraden en pensioenaanspraken. We praten dan over behaald rendement en over hoeveel geld er voor uw pensioen is.

Inzicht in het verwachte pensioen
We laten nu zien hoeveel pensioen u later kunt verwachten. Dat tonen we in drie verschillende scenario’s: in een stabiele economische situatie, als het economisch meezit en als het tegenzit. In het nieuwe pensioenstelsel kunnen de verwachte pensioenbedragen in deze drie scenario’s uiteenlopen. Dat geldt vooral voor mensen die nog werken. Hoe jonger u bent, hoe meer uw pensioenbedrag zal schommelen. Maar hoe dichter u bij uw pensioenleeftijd komt, hoe stabieler het verwachte pensioenbedrag wordt. Het pensioen van gepensioneerden gaat zo min mogelijk schommelen, maar zal van jaar tot jaar wel veranderen.

Wanneer gaat het in?
We verwachten dat het nieuwe pensioenstelsel uiterlijk ingaat op 1 januari 2026. De overheid moet voor de nieuwe regels nog wetten maken. En pensioenfondsen hebben tijd nodig om aanpassingen te doen, zodat ze de nieuwe regels kunnen uitvoeren. Daarom duurt het nog een aantal jaar voordat het nieuwe stelsel ingaat.

Pas als duidelijk is hoe de nieuwe regels er precies gaan uitzien, kunnen we uitrekenen wat dit voor u gaat betekenen. Naar verwachting duurt dat nog enkele jaren.