Ik ben werknemer (geweest)

Het nieuwe pensioenstelsel: wat gaan uw werknemers ervan merken?

20 oktober 2020

De ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioenstelsel zijn in volle gang. In juli gingen de sociale partners akkoord met het voorstel voor de hoofdlijnennotitie. Daarin staan de contouren van het nieuwe pensioenstelsel. Begin volgend jaar wordt het wetsvoorstel ingediend. Wat merken uw werknemers van het nieuwe pensioenstelsel?

Dit weten we nu al over het nieuwe pensioenstelsel


Makkelijker stijgen of dalen
De bedoeling van het nieuwe pensioenstelsel is dat de pensioenen meer meebewegen met de economie. Pensioenen kunnen makkelijker stijgen als het economisch meezit en makkelijker dalen als het economisch minder goed gaat.

Anders uitgelegd
We gaan het straks niet meer hebben over dekkingsgraden en pensioenaanspraken, maar over behaald rendement en over hoeveel geld er voor het pensioen van uw werknemer is.

Inzicht in het verwachte pensioen
We laten nu al zien hoeveel pensioen uw werknemer kan verwachten. Dat berekenen we in drie verschillende scenario’s, die een indicatie geven van het toekomstige pensioenbedrag: in een stabiele economische situatie, als het economisch meezit en als het tegenzit.

In het nieuwe pensioenstelsel kunnen de verwachte pensioenbedragen in deze drie scenario’s uiteenlopen. Dat geldt vooral voor de werkenden. Hoe jonger uw werknemer is, hoe meer zijn pensioenbedrag zal schommelen. Maar hoe dichter uw werknemer bij de pensioenleeftijd komt, hoe stabieler het verwachte pensioenbedrag wordt. Het pensioen van gepensioneerden gaat zo min mogelijk schommelen, maar zal van jaar tot jaar wel veranderen.

Wanneer gaat het in?
De overheid werkt de details van het akkoord momenteel uit in een wetsvoorstel. Dat wordt begin 2021 ingediend. Als de wet wordt aangenomen, worden de werkgevers- en werknemersorganisaties geraadpleegd. Vervolgens moeten pensioenfondsen hun administratie geschikt maken voor de nieuwe regeling en de nieuwe regels. Naar verwachting gaat het nieuwe pensioenstelsel uiterlijk in op 1 januari 2026. Mogelijk gaan enkele onderdelen uit het nieuwe pensioenstelsel al eerder in. Daarover houden we u uiteraard op de hoogte. 

Pas als duidelijk is hoe de nieuwe regels er precies gaan uitzien, kunnen we uitrekenen wat dit voor uw werknemer persoonlijk gaat betekenen. Naar verwachting duurt dat nog enkele jaren. 

Heeft u hier vragen over? Bel of mail dan met Relatiebeheer: via 045 579 82 00 of relatiebeheer@pwri.nl.