Ik ben werknemer (geweest)

Zo wordt de SW-premie vastgesteld

17 juni 2020

Heeft u werknemers die deelnemen aan de WIW-regeling? Dan gaan zij vanaf 1 januari 2021 deelnemen aan de SW-regeling. Vanaf dat moment draagt u voor die werknemers de premie voor de SW-regeling af.

Hoe wordt de SW-premie vastgesteld?
De SW-premie wordt vastgesteld over de pensioengrondslag. Dit is het pensioengevend inkomen verminderd met de franchise. De franchise is een bedrag waarover uw werknemer geen pensioen opbouwt. In de WIW-regeling gebeurt dat op een andere manier. De WIW-premie wordt vastgesteld over het pensioengevend inkomen. Dus zonder rekening te houden met de franchise.

Waarom lijkt de premie in de SW-regeling hoger?
Het premiepercentage van de SW-regeling is dit jaar 22,7% van de pensioengrondslag. Dat van de WIW is 10,7% van het pensioengevend inkomen. De SW-premie lijkt dan veel hoger dan de WIW-premie. Maar de SW-premie wordt over een kleiner bedrag betaald dan de WIW-premie. Dat komt doordat we bij het bedrag voor de SW-premie eerst de franchise van het pensioengevend inkomen aftrekken. De franchise is in 2020 € 11.556.

Voorbeeld premiebedrag per jaar bij een inkomen van € 23.000:

SW: (23.000 - 11.556) x 22,7%   = 2.597,79

WIW 23.000 x 10,7%                   = 2.461,-            

Uw werknemer bouwt meer op in de SW-regeling
De SW-premie is wat hoger doordat de werknemers in die regeling meer ouderdomspensioen opbouwen en ook een partnerpensioen opbouwen. En bij overlijden hebben kinderen recht op wezenpensioen. Verder bestaat in de SW-regeling onder voorwaarden recht op premievrije opbouw als uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. 

Bekijk de meestgestelde vragen over de overgang van de WIW- naar de SW-regeling

Gerelateerde berichten

Geen gerelateerde berichten gevonden.