Ik ben werknemer (geweest)

Premie 2021 bekend

10 december 2020

De premie voor 2021 is vastgesteld na overleg met het verantwoordingsorgaan. In de SW-regeling stijgt de premie van 22,7% naar 23,8% over de pensioengrondslag. Dit is het pensioengevend inkomen verminderd met de franchise. De franchise in de SW-regeling stijgt naar €11.864. U als werkgever betaalt 70% van de premie, uw werknemer betaalt 30%.

Waarom stijgt de premie?
De premieverhoging is nodig zodat PWRI ook in 2021 aan alle pensioenverplichtingen kan blijven voldoen. De pensioenen worden steeds duurder, door de verslechterde economische vooruitzichten voor de lange termijn. Daardoor verwachten we lagere rendementen. Ook is de rente nog steeds laag en worden mensen steeds ouder. Bij een gelijkblijvende pensioenregeling hebben we dus meer premie nodig om de pensioenen te kunnen financieren.

WIW-regeling gaat over in SW-regeling
Heeft u werknemers die deelnemen aan de WIW-regeling? Dan gaan zij vanaf 1 januari 2021 deelnemen aan de SW-regeling. Vanaf dat moment draagt u voor die werknemers de premie voor de SW-regeling af. Er is geen aparte premie meer voor de WIW-regeling.

PWRI hoeft waarschijnlijk niet te verlagen
Bij sommige andere pensioenfondsen is er in 2021 een kans op verlaging van de pensioenen. Bij PWRI is die kans zeer klein. Hierbij speelt de dekkingsgraad een grote rol. Dat is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds heeft en alle pensioenen die het fonds nog moet betalen. Binnen de regels van het huidige pensioenstelsel moet de dekkingsgraad van PWRI eind dit jaar minimaal 104,1% zijn. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid versoepelde die grens naar 90%. Als de dekkingsgraad van PWRI op 31 december 2020 lager is dan 90%, dan moeten we de pensioenen verlagen. Maar eind oktober was de dekkingsgraad van PWRI 98,1%. De kans dat PWRI de pensioenen volgend jaar moet verlagen is dus zeer klein.

Bekijk het totaaloverzicht