Ik ben werknemer (geweest)

Uw pensioen en eerder stoppen met werken door de Regeling Vervroegde Uittreding

26 oktober 2021

Sinds 1 oktober is er de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken als u onder de cao Sociale Werkvoorziening valt. U kunt namelijk via uw werkgever gebruikmaken van de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). Dit heeft wel gevolgen voor uw pensioen bij PWRI. 

Deelnemen aan de RVU
Als u deelneemt aan de RVU, dan gelden de onderstaande regels voor u:

  • U blijft in dienst bij uw werkgever. In plaats van een salaris ontvangt u een RVU-uitkering van uw werkgever.
  • U bouwt geen pensioen meer op bij PWRI. U hoeft ook geen pensioenpremie meer af te dragen. Dit betekent dat u minder pensioen opbouwt dan wanneer u zou doorwerken tot uw AOW-leeftijd. Het pensioen dat u al heeft opgebouwd bij PWRI, blijft gewoon voor u staan.
  • Het stoppen van de pensioenopbouw bij PWRI heeft gevolgen voor de hoogte van het pensioen voor uw nabestaanden.
  • U kunt ervoor kiezen om uw pensioen eerder te laten ingaan. Bijvoorbeeld op de datum waarop u gebruik gaat maken van de RVU. Zo heeft u extra inkomen naast de RVU-uitkering die u van uw werkgever ontvangt.

Denkt u dat de RVU iets voor u is? Bespreek het dan met uw werkgever. Die kan u meer informatie geven over deze regeling.

Gevolgen voor uw persoonlijke situatie
Wilt u weten wat precies het effect is van de RVU op uw persoonlijke situatie? Vraag dan advies aan een financieel adviseur. Uw werkgever betaalt dat voor u, tot een bedrag van € 500,- (exclusief btw). De financieel adviseur kijkt samen met u wat er met uw inkomen en pensioen gebeurt als u voor de RVU kiest. Zodat u weet of het wel of niet slim is om gebruik te maken van deze regeling.

Pensioenberekening nodig?
U kunt verschillende keuzes maken als u met pensioen gaat. Zo kunt u bijvoorbeeld uw pensioen eerder laten ingaan. U kunt ook een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen. Of als u geen partner heeft, kunt u uw partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Wij rekenen graag voor u uit wat de verschillende keuzes betekenen voor uw pensioen. U kunt daarvoor een pensioenberekening aanvragen bij PWRI. Dat doet u door op de groene knop te klikken die hieronder staat.

Aanvraagformulier pensioenberekening SW

U kunt ons ook bellen op: 045-579 63 00 of een e-mail sturen naar pensioenen@pwri.nl. Dan sturen wij u het formulier vervolgens per post of per e-mail.