Ik ben werknemer (geweest)

Reglementwijziging 2022

9 december 2021

In 2022 verandert er niet veel in de pensioenregeling van PWRI. De volgende aanpassing is van belang om te weten.

Aanpassen deeltijdfactor
Heeft u werknemers die vallen onder de cao ‘Aan de slag’? Dan kon u problemen ervaren met het vaststellen van de deeltijdfactor. Werknemers binnen die cao hebben een 37-urige werkweek (fulltime). Het pensioenreglement van PWRI ging altijd uit van een 36-urige werkweek. Per 1 januari 2022 passen we dit aan. In het pensioenreglement is de berekening van de deeltijdfactor dan niet meer gekoppeld aan 36 uur werken, maar naar rato van het aantal uren dat je werkt t.o.v. een fulltime dienstverband. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor werknemers die onder de cao SW vallen. De gewijzigde omschrijving van de vaststelling van de deeltijdfactor leidt niet tot een andere pensioenuitkomst.

Gerelateerde berichten

Geen gerelateerde berichten gevonden.