Over PWRI

Ons financieel crisisplan

Ons doel is een goed pensioen voor onze deelnemers, nu en in de toekomst. Een pensioen waarvoor ze een acceptabele premie betalen. Als wij dat doel niet meer kunnen bereiken, bevinden we ons in een financiële crisis. Om paniek te voorkomen hebben wij een financieel crisisplan gemaakt. Daarin staat wat we doen als er een crisis is.

Wat staat er in ons crisisplan?
Het crisisplan geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is een crisis?
  • Op welk moment geldt dit crisisplan?
  • Welke maatregelen kunnen we nemen?
  • Kunnen we deze maatregelen ook echt uitvoeren?
  • Wat is het verwachte effect van deze maatregelen?
  • Houden deze maatregelen voldoende rekening met de belangen van al onze deelnemers?
  • Bij welke dekkingsgraad kunnen wij nog herstellen zonder de pensioenen te verlagen?
  • Hoe en wanneer communiceren we met onze deelnemers en andere belanghebbenden?
  • Hoe ziet het besluitvormingsproces eruit?

Meer weten?