Over PWRI

Onze dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van een pensioenfonds en de pensioenverplichtingen. Oftewel de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds heeft en alle pensioenen die het fonds nog moet betalen. Stel dat wij alle opgebouwde pensioenen tegelijkertijd moeten uitbetalen. Bij een dekkingsgraad van 100% lukt dat. Dan is er precies genoeg geld in kas om de huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Als onze dekkingsgraad hoger is dan 100% hebben we een buffer. Als de dekkingsgraad lager is dan 100% hebben we te weinig geld.

Dit was onze dekkingsgraad in de afgelopen maanden:

September 2020 98,5%
Augustus 2020 98,5%
Juli 2020 98,4%
Juni 2020 99,0%
Mei 2020 99,8% 
April 2020 100,7%
Maart 2020 102,2%
Februari 2020 103,8%
Januari 2020 105,0%
December 2019 105,5%
November 2019 105,5%
Oktober 2019 106,2%
Dekkingsgraad september 2020

Beleidsdekkingsgraad

Onze dekkingsgraad is een ‘beleidsdekkingsgraad’. Dat betekent dat we elke maand de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden berekenen. Dat lijkt heel ingewikkeld, maar er is een goede reden voor: omdat we steeds het gemiddelde van 12 maanden nemen, verandert de dekkingsgraad minder snel.

Strenge regels
De dekkingsgraad geeft een goed inzicht in de financiële situatie van een pensioenfonds. Wij moeten veilig omgaan met het pensioengeld dat wij beheren. Daarom zijn er strenge wettelijke regels. Bijvoorbeeld dat elk pensioenfonds een minimaal vereiste dekkingsgraad heeft. Die van PWRI is 104,1%. We hebben ook een vereiste dekkingsgraad. Die is 123,7%. Als de dekkingsgraad lager is, moeten we een herstelplan maken. Dat plan dienen we dan in bij De Nederlandsche Bank (DNB). Want DNB is onze toezichthouder en kijkt of we ons aan alle regels houden.

Herstelplan
Op 31 december 2018 was onze dekkingsgraad lager dan 123,7%. Daarom schreven we een herstelplan voor de Nederlandsche Bank (DNB). In het herstelplan 2019 staat hoe PWRI de beleidsdekkingsgraad binnen tien jaar omhoog krijgt. We dienden dit herstelplan in maart 2019 in.