Over PWRI

Commissies

Bestuurscommissies adviseren het bestuur. Ze spreken belangrijke onderwerpen alvast goed door. Zodat het bestuur makkelijker een besluit kan nemen. In de bestuurscommissies zitten bestuursleden. In sommige commissies zitten ook externe deskundigen. Er zijn vier bestuurscommissies en een geschillencommissie. 

Pensioencommissie

Deze commissie adviseert over het beleid voor juridische en actuariële onderwerpen. Denk aan wijzigingen in de statuten en reglementen. Ook adviseert de commissie over de premie en het toeslagbeleid. En over alles wat met de uitvoering van de pensioenregeling te maken heeft.

Beleggingscommissie

De beleggingscommissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid. Ook houdt de commissie toezicht op het werk van de vermogensbeheerders.

Communicatiecommissie

Deze commissie adviseert over begrijpelijk en op het juiste moment communiceren. De commissie adviseert ook over het communicatiebeleid.

Commissie interne beheersing

De commissie interne beheersing adviseert over intern beleid van PWRI. Ook kijkt de commissie naar de begroting en de kosten. En naar de manier waarop we met risico’s omgaan. Verder zorgt de commissie dat het jaarverslag elk jaar op tijd bij het bestuur is.

Geschillencommissie

Een geschil is een verschil van mening. Soms is een deelnemer of gepensioneerde het niet eens met een beslissing volgens het reglement of de statuten. Dan kan de deelnemer of gepensioneerde dit voorleggen aan de geschillencommissie. In de geschillencommissie zitten onafhankelijke deskundigen.