Over PWRI

Toeslag over afgelopen jaar

Besluit over toeslag 2022

Het bestuur van PWRI heeft besloten per 1 juli 2023 toeslag te verlenen over het jaar 2022. Deze toeslag is 4,13%. De verhoging komt bovenop de verhoging van 12,51% die we op 1 januari 2023 hebben doorgevoerd.

Dat betekent dat alle pensioenen bij ons fonds omhoog gaan. Dat geldt voor:

  • Werknemers die pensioen opbouwen bij PWRI.
    Hun opgebouwde pensioen gaat omhoog per 1 juli;
  • Personen die in het verleden pensioen bij PWRI hebben opgebouwd.
    Het opgebouwde pensioen dat zij na hun vertrek bij PWRI hebben laten staan gaat omhoog per 1 juli;
  • Personen die van PWRI pensioen ontvangen.
    Zij ontvangen meer pensioen vanaf 1 juli.

Hoe kan het dat PWRI toeslag verleent?

Elk jaar proberen wij de pensioenen te verhogen met de stijging van de prijzen. Dit noemen we ook wel toeslagverlening. Dat mag alleen als PWRI daar genoeg geld voor heeft. Dat hangt af van onze financiële positie.
Bij het vaststellen van de verhoging heeft het bestuur rekening gehouden met de belangen van alle groepen deelnemers.