Over PWRI

Toeslag over afgelopen jaar

Besluit over toeslag 2023

Het bestuur van PWRI heeft besloten per 1 januari 2024 geen toeslag te verlenen over het jaar 2023. 

We hebben regels die bepalen of we de pensioenen mogen verhogen. Als dat kan volgens deze regels, doen we dat natuurlijk. Daarom hebben wij eerder dit jaar twee keer de pensioenen verhoogd. Op 1 januari 2023 met 12,51% en op 1 juli 2023 met 4,13%. Om zo de pensioenen mee te laten stijgen met de prijzen.

Wanneer kunnen we de pensioenen wel of niet verhogen?

Om de pensioenen te kunnen verhogen, kijken we naast de financiële situatie ook naar de ontwikkeling van de prijzen. We kijken dan voor de verhoging per 1 januari 2024 naar de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de prijsontwikkeling tussen oktober 2022 en oktober 2023. De prijzen daalden in deze periode met gemiddeld 1,39%. We kunnen de pensioenen dan niet verhogen. De pensioenen worden ook niet verlaagd. Dit geldt voor de pensioenen die nog worden opgebouwd én voor de pensioenen die al worden uitgekeerd.