Over PWRI

Wat is toeslag?

Wij doen ons best om elk jaar de pensioenen en de pensioenaanspraken te verhogen. Zo’n verhoging heet ‘toeslag’. We kunnen alleen toeslag geven als we voldoende geld hebben.

Besluit over toeslag

Elk jaar wordt opnieuw bepaald of er toeslag gegeven wordt. Bij het besluit maken wij een evenwichtige belangenafweging voor alle betrokkenen.

De beleidsdekkingsgraad is onze graadmeter voor de toeslag. Als die hoog genoeg is, geven we (gedeeltelijk) toeslag.

We volgen bij de prijsindexatie de CPI

Als we volledige toeslag verlenen, volgen we de CPI zoals deze door het CBS gepubliceerd is. Dit geldt voor de SW-regeling en voor de WIW-regeling.

Het geven van toeslag is niet zeker

De beleidsdekkingsgraad is niet elk jaar hoog genoeg voor (gedeeltelijke) toeslag. We weten nu nog niet of we de pensioenen in de toekomst kunnen verhogen. Want we zetten geen geld apart voor toeslag. Elk jaar neemt het bestuur opnieuw een besluit over wel of geen toeslag. Deelnemers hebben dus niet automatisch recht op toeslag.