Over PWRI

Wat is toeslag?

Wij doen ons best om elk jaar de pensioenen en de pensioenaanspraken te verhogen. Zo’n verhoging heet ‘toeslag’. We kunnen alleen toeslag geven als we voldoende geld hebben.

Besluit over toeslag per 1 januari 2022
Het bestuur heeft besloten per 1 januari 2022 toeslag te geven aan de deelnemers van PWRI. Dit is een toeslag van 0,71%

Hoe weten wij of we genoeg geld hebben voor toeslag?
De beleidsdekkingsgraad is onze graadmeter. Als die hoog genoeg is, geven we toeslag. We kunnen gedeeltelijk toeslag geven als de beleidsdekkingsgraad tussen 110% en 131% ligt. Volledig toeslag geven we pas als de beleidsdekkingsgraad 131% is.

We volgen bij de prijsindexatie de CPI
Als we volledige toeslag verlenen, volgen we de CPI zoals deze door het CBS gepubliceerd is. Dit geldt voor de SW-regeling en voor de WIW-regeling. 

Het geven van toeslag is niet zeker
De beleidsdekkingsgraad is niet elk jaar hoog genoeg voor (gedeeltelijke) toeslag. We weten nu nog niet of we de pensioenen in de toekomst kunnen verhogen. Want we zetten geen geld apart voor toeslag. Elk jaar neemt het bestuur opnieuw een besluit over wel of geen toeslag. Deelnemers hebben dus niet automatisch recht op toeslag.