Over PWRI

Wat is toeslag?

Wij doen ons best om elk jaar de pensioenen en de pensioenaanspraken te verhogen. Zo’n verhoging heet ‘toeslag’. We kunnen alleen toeslag geven als we voldoende geld hebben.

Besluit over toeslag per 1 januari 2019
Het bestuur heeft besloten per 1 januari 2019 toeslag te geven aan de deelnemers van PWRI. De beleidsdekkingsgraad was in 2018 hoog genoeg om een gedeeltelijke toeslag te geven van 0,3%.

Hoe weten wij of we genoeg geld hebben voor toeslag?
De beleidsdekkingsgraad is onze graadmeter. Als die hoog genoeg is, geven we toeslag. We kunnen gedeeltelijk toeslag geven als de beleidsdekkingsgraad tussen 110% en 131% ligt. Volledig toeslag geven we pas als de beleidsdekkingsgraad 131% is.

We volgen de ontwikkeling van het bruto minimumloon
Als we volledige toeslag verlenen, volgen we de gehele ontwikkeling van het bruto minimumloon. Dit geldt voor de SW-regeling en voor de WIW-regeling. Er is één uitzondering: als de salarisverhoging in de cao Wsw hoger is dan de stijging van het bruto minimumloon, volgen we voor de SW-regeling de cao.

Het geven van toeslag is niet zeker
De beleidsdekkingsgraad is niet elk jaar hoog genoeg voor (gedeeltelijke) toeslag. In 2015 gaven we bijvoorbeeld een gedeeltelijke toeslag van 0,11%. Maar in 2016 was de toeslag 0%. We weten nu nog niet of we de pensioenen in de toekomst kunnen verhogen. Want we zetten geen geld apart voor toeslag. Elk jaar neemt het bestuur opnieuw een besluit over wel of geen toeslag. Deelnemers hebben dus niet automatisch recht op toeslag.