Over PWRI

Gevolgen verhoging voor generaties

Dit betekent de extra verhoging van het pensioen voor verschillende generaties

PWRI heeft op 1 juli 2022 de pensioenen extra verhoogd. Zo’n extra, tussentijdse, verhoging van de pensioenen is goed nieuws voor alle deelnemers aan het fonds:
 • werknemers die nog pensioen opbouwen;
 • mensen die eerder via hun werk bij ons fonds pensioen hebben opgebouwd. Zij hebben na hun vertrek het pensioen bij ons laten staan, en
 • mensen die nu van ons een pensioen ontvangen.

Wij willen graag dat iedereen (straks) een pensioen krijgt dat zijn waarde houdt. Daarmee bedoelen we een pensioen waarmee u straks evenveel kunt kopen als nu. Ook als de prijzen stijgen. Een verhoging past bij dit doel.

Is het eerlijk voor iedereen?

Bij elk besluit kijken we naar de gevolgen voor alle deelnemers. Is het besluit eerlijk voor iedereen? Dat doen we nu ook. Want de gevolgen van het besluit om de pensioenen te verhogen op 1 juli 2022 kunnen anders zijn voor verschillende generaties. Jonge mensen ontvangen nog geen pensioen, terwijl oudere mensen het geld nu direct in hun portemonnee krijgen.

We kijken naar de invloed van ons besluit op het pensioenresultaat van onze deelnemers. Daarbij is het verwachte pensioenresultaat voor en na de verhoging met elkaar vergeleken.

Wat zijn de belangrijkste conclusies?

 • De verhoging pakt positief uit voor ouderen;
 • De verhoging pakt voor jongeren minder positief uit.

Algemene effecten door de verhoging op 1 juli 2022

We zien twee effecten op de pensioenen:

 1. We keren meer geld uit.
  Gevolg: daardoor gaat het pensioenvermogen dat we in totaal hebben (iets) omlaag. Gepensioneerden krijgen een hogere uitkering. Zij krijgen meer pensioen. Daarom is het effect voor hen positief. Andere deelnemers krijgen ook een verhoging. De verhoging betreft hun opgebouwde pensioen tot 1 juli 2022. Daar staat tegenover dat voor hen in de toekomst minder geld overblijft om straks een pensioenverhoging van te krijgen.
 2. Binnen ons pensioenvermogen verandert de verhouding tussen het opgebouwde pensioen van mensen die nog niet met pensioen zijn en de pensioenrechten van mensen die al pensioen ontvangen. Het deel voor de gepensioneerden wordt groter en het deel van de deelnemers die nog pensioen opbouwen wordt kleiner.
  Gevolg: dit heeft invloed als we het pensioenvermogen verdelen over individuele pensioenpotten. Dat gebeurt als we overgaan naar het vernieuwde pensioenstelsel.

Hoe zit dat?
De extra verhoging is over het pensioen dat is opgebouwd tot 1 juli 2022. Het heeft dus geen invloed op de nieuwe opbouw van de pensioenen tussen de datum van de verhoging en de datum waarop we overgaan naar het vernieuwde pensioenstelsel. Maar het heeft wel invloed op het pensioen voor gepensioneerden. Dat gaat omhoog.

Hoe deze twee effecten precies uitpakken is nu nog niet bekend. Dat kunnen we zeggen op het moment dat we overgaan naar het vernieuwde pensioenstelsel. Dit hangt ook af van hoe de economie zich ontwikkelt. En of de pensioenen nog vaker omhoog gaan voor de datum van overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel.

Meer informatie