Over PWRI

Gevolgen verhoging voor generaties

Dit betekent de extra verhoging van het pensioen voor verschillende generaties

PWRI heeft op 1 juli 2023 de pensioenen extra verhoogd. Zo’n extra, tussentijdse, verhoging van de pensioenen is goed nieuws voor alle deelnemers aan het fonds:
 • werknemers die nog pensioen opbouwen;
 • mensen die eerder via hun werk bij ons fonds pensioen hebben opgebouwd. Zij hebben na hun vertrek het pensioen bij ons laten staan, en
 • mensen die nu van ons een pensioen ontvangen.

Wij willen graag dat iedereen (straks) een pensioen krijgt dat zijn waarde houdt. Daarmee bedoelen we dat u later een pensioen ontvangt waarmee evenveel gekocht kan worden als nu. Ook als de prijzen stijgen. Een verhoging past bij dit doel.

Waarom mogen de pensioenen nu extra worden verhoogd?

Sociale partners willen op 1 januari 2025 overstappen op de nieuwe regels die gelden voor pensioenfondsen. Dan gelden ook andere regels voor het verhogen van de pensioenen. In de periode tot 2025 mag PWRI al gebruik maken van die soepelere regels voor het verhogen van pensioenen. Dat maakt het mogelijk om de pensioenen per 1 juli 2023 te verhogen.

Is het eerlijk voor iedereen?

Bij elk besluit kijken we naar de gevolgen voor alle deelnemers. Is het besluit eerlijk voor iedereen? Dat doen we nu ook. Want de gevolgen van het besluit om de pensioenen te verhogen op 1 juli 2023 kunnen anders zijn voor verschillende generaties. Jonge mensen ontvangen nog geen pensioen, terwijl oudere mensen het geld nu direct in hun portemonnee krijgen.

We kijken naar de invloed van ons besluit op het pensioenresultaat van onze deelnemers. Daarbij is het verwachte pensioenresultaat voor en na de verhoging met elkaar vergeleken.

Wat zijn de belangrijkste conclusies?

 • De verhoging pakt positief uit voor ouderen.
 • De verhoging pakt op de lange termijn negatief uit voor jongeren.

Algemene effecten door de verhoging op 1 juli 2023

We zien twee effecten op de pensioenen:

 1. We keren in de toekomst meer geld uit en daarvoor moeten we nu meer geld reserveren.
  Gevolg: daardoor daalt onze buffer.
  Gepensioneerden krijgen een hogere uitkering. Zij krijgen meer pensioen. Daarom is het effect voor hen positief. Andere deelnemers krijgen ook een verhoging. De verhoging betreft hun tot nu toe opgebouwde pensioen. Daar staat tegenover dat voor hen in de toekomst minder geld overblijft om straks een pensioenverhoging van te krijgen.
 2. Het tweede effect heeft te maken met de overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel. De extra toeslag per 1 juli 2023 verandert de verhouding tussen
  • het opgebouwde pensioen van mensen die nog niet met pensioen zijn; en
  • de pensioenrechten van mensen die al pensioen ontvangen.
  Door de extra toeslag wordt het deel voor de gepensioneerden groter en het deel van de deelnemers die nog pensioen opbouwen kleiner op het moment dat we overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel.
  Gevolg: dit heeft invloed als we het pensioenvermogen verdelen over individuele pensioenkapitalen.
  Dat gebeurt als we overgaan naar het vernieuwde pensioenstelsel.

Hoe zit dat?
De extra verhoging is over het pensioen dat tot nu toe is opgebouwd. Het heeft dus geen invloed op de nieuwe opbouw van de pensioenen tussen de datum van de verhoging en de datum waarop we overgaan naar het vernieuwde pensioenstelsel. Maar het heeft wel invloed op het pensioen voor gepensioneerden. Dat gaat omhoog.

Hoe deze twee effecten precies uitpakken is nu nog niet bekend. Dat kunnen we zeggen op het moment dat we overgaan naar het vernieuwde pensioenstelsel. Dit hangt ook af van hoe de economie zich ontwikkelt. En of de pensioenen nog vaker omhoog gaan voor de datum van overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel.

Meer informatie