Over PWRI

Meer informatie over de gevolgen verhoging voor generaties

Effecten voor verschillende leeftijden

Het effect van de extra verhoging op 1 juli 2023 hangt ook af van hoe oud iemand is. En hoeveel pensioen hij of zij heeft opgebouwd.

De grafiek hieronder laat de invloed zien van de extra verhoging op 1 juli 2023. Het gaat om het effect op het pensioenresultaat afgezet tegen de leeftijd. Dit is wat we nu verwachten. We weten nog niet hoe de economie zich ontwikkelt. Daarom laat de grafiek twee lijnen zien. We denken met 90% zekerheid dat het effect hiertussen ligt.

Impact toeslagverlening op 1 juli 2023 op het pensioenresultaat

Wat zijn de belangrijkste conclusies?

  • De verhoging pakt positief uit voor ouderen.
    Dit komt vooral doordat de uitkeringen van de ouderen (gepensioneerden) nu direct omhoog gaan. Zij krijgen meteen een hoger pensioen.
  • De verhoging pakt op de lange termijn negatief uit voor jongeren.
    Dit komt doordat ons vermogen kleiner wordt. We keren vanaf nu meer geld uit. Ook neemt het aandeel van jongeren af als we het vergelijken met de situatie waarin er geen extra verhoging van de pensioenen was geweest.

Jongeren bouwen nog pensioen op en gaan pas over jaren met pensioen. De verhoging op 1 juli 2023 betreft alleen het tot nu toe opgebouwde pensioen. En niet het pensioen dat ze opbouwen vanaf nu tot het moment dat ze met pensioen gaan. Daardoor is de invloed van de verhoging op hun bereikbare pensioen ook veel kleiner. Het bereikbare pensioen is het pensioen dat ze in totaal kunnen opbouwen tot het moment dat hun pensioen ingaat. Voor de overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel betekent dit het volgende:

  • Voor deelnemers die op moment van overgang naar het nieuwe stelsel de helft hebben opgebouwd van hun uiteindelijk bereikbare pensioen, is het effect op hun bereikbare pensioen ook maar de helft.
  • Voor de jongste deelnemers die op moment van overgang naar het nieuwe stelsel net beginnen met pensioen opbouwen, heeft de verhoging bijna geen effect op hun bereikbare pensioen.

Wat heeft het bestuur van PWRI gedaan?

Het bestuur van ons pensioenfonds heeft de invloed van de extra, tussentijdse, verhoging van de pensioenen beoordeeld. En dat effect afgezet tegen de wens om een pensioen te bieden dat zijn waarde houdt. Het bestuur van PWRI vindt het belangrijk om na een relatief lange periode zonder verhogingen, de pensioenen wel te verhogen als dat kan. Zeker nu de prijzen zo hard zijn gestegen. Op basis daarvan heeft het bestuur besloten dat de pensioenen op 1 juli 2023 omhoog gingen. De verhoging heeft een direct positief effect voor de gepensioneerden en weegt daarmee op tegen het nadelige effect voor jongeren op de langere termijn.